(+84) 903-718-836 info@hssc.vn

Category

vận hành khách sạn
Bài 3: Tối ưu chi phí trong vận hành khách sạn Nếu anh chị đã bỏ lỡ 2 bài trước trong loạt bài: Giải pháp nào gia tăng lợi nhuận trong vận hành khách sạn? có thể xem lại ở đây: Bài 1: Phương pháp tính lợi nhuận khách sạn Bài 2: Cách thức tăng…

Continue reading Giải pháp nào gia tăng lợi nhuận trong vận hành khách sạn? ( Bài 3 )

Đọc tiếp
Bài 2: Cách thức tăng trưởng doanh thu trong vận hành khách sạn Trong Bài 1 của loạt bài : Giải pháp nào gia tăng lợi nhuận trong vận hành khách sạn? chúng ta đã đề cập đến phương pháp tính lợi nhuận khách sạn theo ABITDA. Trong bài này, mời anh chị cùng tìm…

Continue reading Giải pháp nào gia tăng lợi nhuận trong vận hành khách sạn? ( Bài 2 )

Đọc tiếp
Bài 1: Phương pháp tính lợi nhuận trong vận hành khách sạn Vận hành khách sạn là một công việc đòi hỏi trình độ chuyên môn quản lý cao. Khách sạn càng cao cấp, quy mô, vốn đầu tư lớn thì khối lượng công việc của quản lý vận hành càng phức tạp. Trong khuôn…

Continue reading Giải pháp nào gia tăng lợi nhuận trong vận hành khách sạn? ( Bài 1 )

Đọc tiếp

Xin chào bạn

Chưa tới 30 giây điền thông tin để xem slides giới thiệu tổng quan về chúng tôi nhé!