(+84) 903-718-836 info@hssc.vn

Giải pháp nào gia tăng lợi nhuận trong vận hành khách sạn? ( Bài 1 )

Bài 1: Phương pháp tính lợi nhuận trong vận hành khách sạn

van-hanh-khach-san-1

Vận hành khách sạn là một công việc đòi hỏi trình độ chuyên môn quản lý cao. Khách sạn càng cao cấp, quy mô, vốn đầu tư lớn thì khối lượng công việc của quản lý vận hành càng phức tạp. Trong khuôn khổ loạt bài này, HSSC Hospitality chia sẻ đến quý vị những phương pháp hiệu quả giúp giải bải toán gia tăng lợi nhuận khách sạn. Bài toán luôn thường trực trên bàn họp của bất kỳ nhà quản lý vận hành khách sạn nào. Nhất là trong giai đoạn này – giai đoạn ngành du lịch đang bắt đầu vực dậy sau dịch covid và những biến động phức tạp của chính trị thế giới.

Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, chúng ta hãy cùng điểm lại một vài chỉ số quan trọng. Cách mà chúng ta định nghĩa lợi nhuận thực sự của khách sạn sẽ giúp chúng ta tập trung hơn vào các giải pháp.

EBITDA – phương pháp tính lợi nhuận phổ biến

Có nhiều chỉ số quan trọng để đánh giá một dự án khách sạn. Về phía nhà đầu tư có 3 chỉ số thường sử dụng để phân tích:

Chỉ số đầu tiên, ROI (Return on Investment), được sử dụng để đo lường khả năng sinh lời trên vốn đầu tư của doanh nghiệp. Vốn đầu tư bao gồm vốn lưu động cộng với tài sản cố định. Chỉ số này rất quan trọng đối với các chủ khách sạn, vì nó là một số liệu hữu ích để xác định doanh nghiệp thu được bao nhiêu từ vốn đầu tư của mình (vốn tự có và đi vay)

Chỉ số thứ hai, ROE (Return on Equity), được sử dụng để đo lường khả năng sinh lời tổng thể của các tài sản do chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc cổ đông đầu tư dưới dạng vốn chủ sở hữu hoặc vốn rủi ro.

Chỉ số thứ ba, ROS (Return on Sales), nó được sử dụng để đo lường lợi nhuận trung bình của một doanh nghiệp liên quan đến doanh thu bán hàng. Số liệu này hữu ích để đo lường hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp so với các đối thủ cạnh tranh có quy mô tương tự trong cùng lĩnh vực.

Trong phạm vi bài này chúng ta sẽ không nhìn dự án khách sạn dưới góc nhìn của nhà đầu tư. Chúng ta sẽ quan sát hoạt động kinh doanh của khách sạn thông qua một chỉ số khác mang ý nghĩa thiết thực hơn với nhà quản lý vận hành khách sạn. Chỉ số đó là EBITDA.

van-hanh-khach-san-3

EBITDA là gì?

EBITDA là viết tắt của các cụm từ “Earning before interest, taxes, depreciation and amortization” trong tiếng Anh. Dịch ra nghĩa tiếng Việt, EBITDA có nghĩa là thu nhập trước thuế, lãi vay & khấu hao. Hay gọi chung là lợi nhuận của doanh nghiệp hay khách sạn. 

Công thức tính của EBITDA như sau:

EBITDA = Doanh thu – Chi phí (không bao gồm thuế, lãi vay, khấu hao)

Các nhà quản lý vận hành khách sạn thường đánh giá một doanh nghiệp dựa trên EBITDA hơn là chỉ dựa trên lợi nhuận. Vì nó thể hiện một bức tranh tổng quát và dễ hiểu về việc liệu khách sạn đó có thể tạo ra lợi nhuận nhiều hơn thông qua việc quản lý các hoạt động thông thường ( trong cấu trúc doanh thu và chi phí) hay không.

EBITDA về cơ bản là một số liệu cho biết chủ sở hữu khách sạn có bao nhiêu tiền để trang trải bất kỳ chi phí nào không liên quan đến hoạt động kinh doanh thông thường, chẳng hạn như lãi suất, thuế, v.v. và đồng thời đảm bảo tỷ suất lợi nhuận. EBITDA càng cao, doanh nghiệp càng lành mạnh. EBITDA âm hoặc thấp tất nhiên sẽ ngụ ý rằng chi phí hoạt động cao hơn doanh thu và hoạt động kinh doanh không thể bền vững trong trung, dài hạn.

van-hanh-khach-san-2

Như trên đã trình bày, EBITDA là số liệu quan trọng mà nhà quản lý vận hành khách sạn cần nắm rõ. Cấu trúc của chỉ số này có 2 phần quan trọng đó là : Doanh Thu và Chi Phí. Trong phần 2 của loạt bài này chúng ta hãy cùng xem cách làm thế nào để gia tăng doanh thu của khách sạn. Hãy cùng xem các giải pháp.

Giải pháp nào gia tăng lợi nhuận trong vận hành khách sạn? Bài 2: Cách thức tăng trưởng doanh thu khách sạn.

Bài viết liên quan

Xin chào bạn

Chưa tới 30 giây điền thông tin để xem slides giới thiệu tổng quan về chúng tôi nhé!