(+84) 903-718-836 info@hssc.vn

Các bước xây dựng định biên nguồn nhân lực hiệu quả

Các bước xây dựng định biên nguồn nhân lực hiệu quả

Đối với mỗi công ty, công tác hoạch định nhân sự đóng vai trò rất quan trọng trong việc quản lý nguồn nhân lực cũng như thực hiện chính sách tuyển dụng. Vậy hoạch định nhân sự là gì? Quy trình xây dựng kế hoạch nhân sự như thế nào? Hãy cùng HSSC tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Hoạch định nguồn nhân lực là gì?

Biên chế nhân sự được nhiều thành phần kinh tế kế hoạch và Nhà nước sử dụng. Tuy là lĩnh vực rất quen thuộc nhưng không phải ai cũng có thể hiểu rõ ràng và thấu đáo.

Hoạch định nhân sự có thể hiểu đơn giản là xác định một nhóm người có kiến thức và phẩm chất cá nhân phù hợp để có thể đáp ứng được khối lượng công việc cho một vị trí nào đó trong tương lai.

Các bước xây dựng định biên nguồn nhân lực hiệu quả

Tại sao hoạch định nhân sự lại quan trọng?

Lập kế hoạch cho nguồn nhân lực rất quan trọng vì nó giải quyết các vấn đề kinh doanh sau:

Vấn đề 1: Xây dựng cơ cấu công ty ổn định

Quản lý nhân sự giúp doanh nghiệp biết được năng lực thực sự của từng nhân viên. Từ đó, công ty sẽ có những sắp xếp công việc phù hợp và khoa học hơn cho mỗi người. Điều này sẽ giúp hệ thống nhân sự ổn định, không hỗn loạn và tiết kiệm thời gian đào tạo.

Vấn đề 2: Tối đa hóa hiệu quả của nhân viên

Việc hoạch định nhân sự giúp lãnh đạo biết rõ năng lực của từng nhân viên. Điều này sẽ phát huy tối đa năng suất làm việc cũng như giúp nhân viên cảm thấy thoải mái hơn trong quá trình làm việc.

Vấn đề 3: Lập kế hoạch nguồn nhân lực trong tương lai

Công tác hoạch định nguồn nhân lực giúp lãnh đạo có những kế hoạch nhân sự tốt hơn trong tương lai. Nói cách khác, thông qua công tác nhân sự, công ty sẽ biết được những vị trí còn trống/thiếu người để lên kế hoạch đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân sự trong thời gian tới.

Các bước xây dựng định biên nguồn nhân lực hiệu quả

Điều kiện tính định mức biên chế

Do tính chất quan trọng liên quan đến tính thống nhất trong quản lý, điều hành sử dụng nhân lực của toàn công ty nên việc hoạch định nguồn nhân lực vì thế rất được quan tâm. Có 2 đối tượng cần lưu ý, điều này đã tạo ra điều kiện dựa trên 2 đối tượng trên:

Về phía công ty:

Công ty cần có một định hướng xây dựng và chiến lược phát triển rõ ràng, cụ thể.

Cần có kế hoạch kinh doanh cụ thể dựa trên ngân sách và kế hoạch dự kiến trong trường hợp thay đổi.

Về phía các cấp bộ phận:

– Yêu cầu lớn nhất là xác định hệ thống chức danh, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho từng vị trí trong công việc.

– Hiểu và xác định được công việc, nhiệm vụ, quy trình làm việc của từng vị trí, tối thiểu phải nắm vững kiến thức cơ bản về

– Có khả năng đánh giá và ước lượng cơ bản kết quả đầu ra ban đầu của từng vị trí khác nhau

– Hiểu và nắm bắt được khả năng tự động hóa công việc của từng vị trí, cùng với hệ thống dữ liệu quản lý của từng vị trí.

Nguyên tắc bố trí nhân sự

Công tác nhân sự thường không có một công thức nhất quán, thay vào đó sẽ dựa trên 3 nhóm nguyên tắc sau:

1/ Nguyên tắc tỷ lệ tương quan

– Tỷ lệ tăng/giảm so với năm trước tương quan với tăng/giảm của mức doanh thu.

Ví dụ: Doanh thu năm 2017 tăng 30% thì lương tăng 20%.

– Mối tương quan giữa nhóm chức vụ trực tiếp (sản xuất kinh doanh) và chức vụ gián tiếp.

Ví dụ: Trực tiếp so với gián tiếp là 65% và 35%, Quản lý so với nhân viên là 15% – 85%.

– Mối tương quan giữa ngân sách dành cho cấp quản lý và nhóm nhân viên, gián tiếp và trực tiếp.

Ví dụ: Chi phí/doanh thu = 78%. Quỹ lương quản lý và nhân viên = 22% – 78%.

2/ Nguyên tắc về định mức dành cho lao động

– Bởi theo khối lượng.

Ví dụ: 30 sản phẩm/ca/người, 100 sản phẩm/ca/line (nhóm), phục vụ 15 khách hàng/ngày

– Theo hệ thống chỉ số năng suất.

Ví dụ: Đặt mục tiêu doanh thu (100 tỷ) và số lượng khách hàng (200 khách hàng)/năm.

– Theo thực tiễn nghề nghiệp.

Ví dụ: Số lượng giao dịch/ngày.

– Theo đối tượng phục vụ.

Ví dụ: 1 nhân sự tương ứng với 60 người trong công ty.

3/ Nguyên tắc cụ thể về tần suất và thời lượng

– Dựa trên cấu trúc chức danh, tần suất và thời lượng công việc. Ví dụ: Nhân viên Kế toán chi phí bao gồm các công việc như kiểm tra chứng từ, kế toán, thanh toán – hàng ngày, 100 chứng từ/ngày. Lập báo cáo hàng tháng, hàng ngày. Làm việc với bên phía thanh tra thuế vào cuối mỗi quý. Hoàn thiện hồ sơ thanh toán vào cuối mỗi năm, 20 ngày.

– Đó là những thông tin liên quan đến nhân sự mà bạn có thể tham khảo và áp dụng. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho các nhà quản lý trong công tác hoạch định và quản lý nhân sự của mình.

Các bước xây dựng định biên nguồn nhân lực hiệu quả
  1. Các bước xây dựng kế hoạch hoạch định nguồn nhân lực

Để xác định được nguồn nhân lực, doanh nghiệp cần biết cách xây dựng nguồn nhân lực cụ thể. Đây là quy trình chung và có thể áp dụng linh hoạt tùy theo từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, các bước phải được doanh nghiệp thực hiện cụ thể, rõ ràng và phải có sự kết nối giữa các phòng ban.

Bước 1: Dự báo nhu cầu nhân lực cần thiết

Để dự báo nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp, bạn cần hiểu chính xác về tương lai của doanh nghiệp mình. Bạn muốn đạt được mục tiêu gì? Sản xuất những sản phẩm hoặc dịch vụ ra sao? Sản xuất ở quy mô nào? Những hoạt động nào cần phải được ưu tiên thực hiện?

Khi đã hiểu và nắm chắc những thông tin này, bạn sẽ có thể xác định được nhu cầu nhân sự của doanh nghiệp mình, chẳng hạn như:

  • Thời gian: khi nào cần?
  • Chất lượng: những yêu cầu về phẩm chất và kỹ năng cần thiết là gì?
  • Số lượng: mỗi vị trí công việc có bao nhiêu nhân viên?

Bước 2: Phân tích về thực trạng nguồn nhân lực

Phân tích thực trạng nguồn nhân lực sẽ giúp bạn xác định được điểm mạnh, điểm yếu về nguồn nhân lực của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại. Trong quá trình phân tích cần căn cứ vào các yếu tố như yếu tố phân tích hệ thống, yếu tố phân tích quy trình.

Các yếu tố mang tính hệ thống sẽ bao gồm: Số lượng, cơ cấu, trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm, năng lực làm việc, thái độ làm việc và phẩm chất cá nhân. Cơ cấu tổ chức: loại hoạt động, trách nhiệm, quyền hạn và các mối quan hệ công việc trong cơ cấu. Chính sách quản lý nhân sự (tuyển dụng, đào tạo, giới thiệu, khen thưởng, kỷ luật, v.v.)

Các yếu tố phân tích quy trình sẽ bao gồm: Mức độ hấp dẫn của công việc đối với người lao động, sự hài lòng của nhân viên với công việc, môi trường văn hóa của doanh nghiệp, phong cách quản lý, sự rõ ràng, cụ thể của mục tiêu doanh nghiệp đề ra. Rào cản hoặc vấn đề của doanh nghiệp, nâng cao hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

Bước 3: Đưa ra quyết định cần tăng hoặc giảm nguồn nhân lực

Ở bước này, bạn cần so sánh hiện trạng nguồn nhân lực của doanh nghiệp với nhu cầu nhân lực để xác định xem công ty đang thiếu hay thừa nhân lực. Qua đó, bạn có thể đưa ra các giải pháp khắc phục tình trạng này và điều chỉnh nguồn nhân lực một cách phù hợp nhất.

Bước 4: Lập kế hoạch thực hiện

Để lập kế hoạch thực hiện công tác hoạch định nguồn nhân lực, bạn cần xây dựng những nội dung cơ bản sau:

– Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho công ty.

– Xây dựng lại cơ cấu tổ chức.

– Xây dựng kế hoạch đề bạt, luân chuyển nhân viên trong các bộ phận.

– Xây dựng kế hoạch cắt giảm lao động dư thừa tại công ty.

Bước 5: Đánh giá về việc thực hiện kế hoạch

Đánh giá việc thực hiện kế hoạch có vai trò rất quan trọng trong quá trình bố trí nhân sự. Vì vậy, bạn cần: Xác định những khác biệt giữa mục tiêu đề ra và quá trình thực hiện kế hoạch. Phân tích nguyên nhân dẫn đến mức độ sai lệch đó. Đề xuất các giải pháp khắc phục những sai lệch và biện pháp hoàn thiện.

Sau khi hoạch định được nguồn nhân lực cần thiết trong tương lai, bạn cần tìm kiếm những nguồn nhân lực này để đảm bảo khi doanh nghiệp cần bạn luôn có thể đáp ứng được nguồn nhân lực sẵn có.

Với những thông tin chúng tôi cung cấp trên, HSSC tin rằng bạn đã hiểu khái niệm hoạch định nguồn nhân lực là gì cũng như các bước xây dựng đội ngũ nhân sự phải không?

Chúc bạn thành công!

HSSC | HOSPITALITY SOLUTIONS SAIGON CORPORATION

Địa chỉ: 173A Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Q. Phú Nhuận,TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 903.718.836 – 090.2623.066 | Email: info@hssc.vn

Website: https://hssc.vn/ | Facebook : HSSC Hospitality | Youtube : HSSC Hospitality

Bài viết liên quan

Xin chào bạn

Chưa tới 30 giây điền thông tin để xem slides giới thiệu tổng quan về chúng tôi nhé!