(+84) 903-718-836 info@hssc.vn

Category

phần mềm
Tháng 8/2022 tại TPHCM, HSSC Hospitality và Cadena đã ký kết chương trình hợp tác chuyển đổi số với các khách sạn nhỏ và vừa được tư vấn set up, quản lý vận hành và khai thác bởi HSSC. Với việc áp dụng phần mềmTembo Pay vào hoạt động của khách sạn, chúng tôi tin…

Continue reading HSSC Hospitality kết hợp với Cadena mang giải pháp phần mềm Tembo Pay đến các khách sạn vừa và nhỏ

Đọc tiếp

Xin chào bạn

Chưa tới 30 giây điền thông tin để xem slides giới thiệu tổng quan về chúng tôi nhé!