(+84) 903-718-836 info@hssc.vn

Category

nhân sự
Như đã đề cập trong bài viết Hospitality – Từ khóa thành công của ngành Khách sạn, khái niệm cốt lõi “Hospitality – Sự hiếu khách” phải được xây dựng từ chính nhân viên, những người trực tiếp phục vụ và tương tác với khách hàng. Trò chuyện cùng chuyên gia cao cấp trong lĩnh…

Continue reading Câu chuyện Nhân sự trong ngành Khách sạn – Kỳ 1

Đọc tiếp

Xin chào bạn

Chưa tới 30 giây điền thông tin để xem slides giới thiệu tổng quan về chúng tôi nhé!