(+84) 903-718-836 info@hssc.vn
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC <br> SALES & MARKETING
  • Rà soát sản phẩm và kênh bán hàng
  • Lên kế hoạch và chi phí kinh doanh
  • Xây dựng sản phẩm chiến lược trong năm
  • Định hướng chiến lược kinh doanh
  • Lập database và phân chia danh mục khách hàng
  • Xây dựng kế hoạch quảng cáo và truyền thông
  • Xây dựng các kênh Marketing để hỗ trợ kinh doanh (fanpage, website)
  • Xây dựng nội dung Marketing

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết:

  • Tel: (+84) 903-718-836
  • Email: info@hssc.vn

Thông tin liên hệ

HSSC | HOSPITALITY SOLUTIONS SAIGON CORPORATION

Địa chỉ: 173A Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 908 223 999 | Email: info@hssc.vn

Web-Portal: https://linktr.ee/hssc

Xin chào bạn

Chưa tới 30 giây điền thông tin để xem slides giới thiệu tổng quan về chúng tôi nhé!