(+84) 903-718-836 info@hssc.vn
TƯ VẤN ĐẦU TƯ SẢN PHẨM
  • Phân tích đầu tư
  • Phân tích thị trường khu vực
  • Phương án dòng tiền đầu tư
  • Giải pháp nguồn vốn
  • Phân tích lãi lỗ dự án
  • Giải pháp về quy hoạch
  • Tư vấn pháp lý

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết:

  • Tel: (+84) 903-718-836
  • Email: info@hssc.vn

Thông tin liên hệ

HSSC | HOSPITALITY SOLUTIONS SAIGON CORPORATION

Địa chỉ: 173A Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 908 223 999 | Email: info@hssc.vn

Web-Portal: https://linktr.ee/hssc

Xin chào bạn

Chưa tới 30 giây điền thông tin để xem slides giới thiệu tổng quan về chúng tôi nhé!