(+84) 903-718-836 info@hssc.vn
QUẢN LÝ VẬN HÀNH
  • Xây dựng kênh bán hàng
  • Xây dựng đối tác kinh doanh
  • Xây dựng các sản phẩm, chương trình kinh doanh
  • Xây dựng và đào tạo bộ khung chủ lực
  • Lên kế hoạch phương án doanh thu và chi phí từng năm

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết:

  • Tel: (+84) 903-718-836
  • Email: info@hssc.vn

Thông tin liên hệ

HSSC | HOSPITALITY SOLUTIONS SAIGON CORPORATION

Địa chỉ: 173A Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 908 223 999 | Email: info@hssc.vn

Web-Portal: https://linktr.ee/hssc

Xin chào bạn

Chưa tới 30 giây điền thông tin để xem slides giới thiệu tổng quan về chúng tôi nhé!