(+84) 903-718-836 info@hssc.vn
CUNG ỨNG ĐÀO TẠO <br> NGUỒN NHÂN LỰC
  • Đánh giá nhân lực các dự án
  • Xây dựng tiêu chuẩn và định hướng chiến lược nhân sự
  • Cung cấp và đào tạo nhân lực chủ lực theo yêu cầu
  • Lên kế hoạch xây dựng và đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ
  • Xây dựng quy trình tuyển dụng và đánh giá nguồn nhân lực

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết:

  • Tel: (+84) 903-718-836
  • Email: info@hssc.vn

Thông tin liên hệ

HSSC | HOSPITALITY SOLUTIONS SAIGON CORPORATION

Địa chỉ: 173A Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 908 223 999 | Email: info@hssc.vn

Web-Portal: https://linktr.ee/hssc

Xin chào bạn

Chưa tới 30 giây điền thông tin để xem slides giới thiệu tổng quan về chúng tôi nhé!