(+84) 903-718-836 info@hssc.vn
CUNG CẤP GIẢI PHÁP <br> TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
  • Tư vấn giải pháp vay vốn ngân hàng
  • Tư vấn thủ tục đăng ký khoản vay
  • Thẩm định hồ sơ vay
  • Tư vấn đầu tư kinh doanh theo giai đoạn

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết:

  • Tel: (+84) 903-718-836
  • Email: info@hssc.vn

Thông tin liên hệ

HSSC | HOSPITALITY SOLUTIONS SAIGON CORPORATION

Địa chỉ: 173A Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 908 223 999 | Email: info@hssc.vn

Web-Portal: https://linktr.ee/hssc

Xin chào bạn

Chưa tới 30 giây điền thông tin để xem slides giới thiệu tổng quan về chúng tôi nhé!