(+84) 903-718-836 info@hssc.vn
Mrs. Nguyễn Minh Thu Ngân

Quản Lý Kinh Doanh

ngan.nguyen@hssc.vn
Profile

Bà tốt nghiệp MBA chuyên ngành Quản lý Hospitality và đã có hơn 12 năm làm Sales trong ngành Hospitality cho các Khách sạn và resort 5 sao ở Hội An, Đà Nẵng, Nha Trang.

Ngôn ngữ

- Tiếng Việt
- Tiếng Anh

Xin chào bạn

Chưa tới 30 giây điền thông tin để xem slides giới thiệu tổng quan về chúng tôi nhé!