(+84) 903-718-836 info@hssc.vn
Mr. Lê Anh Đức

Tổng Giám Đốc HSSC
Chủ Tịch Hội Đồng Sáng Lập SAVISTA

duc.le@hssc.vn
Profile

Ông là kiến trúc sư với 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiến trúc – Quy hoạch đô thị.

Thành viên

- Hội viên Hội Quy hoạch & Phát triển Đô thị Việt Nam (UV Ban chấp hành Hội VN 2014-2019)
- Hội viên Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM (2013-2018)
- Hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Tp.HCM
- Hội viên Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam
- Hội viên Hội Cấp thoát nước Việt Nam

Trình độ - Học vấn

- Nguyên giảng viên Đại học Kiến trúc TP.HCM (1997-2014)
- 25 năm kinh nghiệm: Cố vấn, tư vấn và nghiên cứu Kiến trúc – Quy hoạch cho TP.HCM và nhiều địa phương phía Nam
- 13 năm kinh nghiệm: Quản lý bất- động sản (2008-2021)

Ngôn ngữ

- Tiếng Việt
- Tiếng Anh

Xin chào bạn

Chưa tới 30 giây điền thông tin để xem slides giới thiệu tổng quan về chúng tôi nhé!