(+84) 903-718-836 info@hssc.vn

Vacancies

HSSC is currently looking for candidates for the following positions:

Ho Chi Minh City

Thai Binh

Where to apply

Take this opportunity and send us a CV to info@hssc.vn for more details.

Nhận ưu đãi

Gửi thông tin của bạn để đăng ký nhận ưu đãi, mã giảm giá, hoặc thông tin mới từ chúng tôi!