(+84) 903-718-836 info@hssc.vn

Vị trí tuyển dụng

HSSC hiện đang tìm kiếm các ứng viên cho các vị trí sau:

TP. Hồ Chí Minh

Nộp đơn ở đâu

Hãy nắm bắt cơ hội này và gửi CV cho chúng tôi đến info@hssc.vn để biết thêm chi tiết.

Xin chào bạn

Chưa tới 30 giây điền thông tin để xem slides giới thiệu tổng quan về chúng tôi nhé!