(+84) 903-718-836 info@hssc.vn

Category

quản lý khách sạn
“Một chiếc thuyền có thành công đi đúng hướng hay không thì phải cần có một thuyền trưởng giỏi”. Việc phát triển một dự án khách sạn thành công phụ thuộc rất nhiều vào năng lực của nhà quản lý điều hành. Khả năng thích ứng, đối mặt và chấp nhận rủi ro, thách thức…

Continue reading Những kỹ năng then chốt nào làm nên một quản lý khách sạn hiện đại

Đọc tiếp

Xin chào bạn

Chưa tới 30 giây điền thông tin để xem slides giới thiệu tổng quan về chúng tôi nhé!