(+84) 903-718-836 info@hssc.vn
ROOM SALES PACKAGE

Please contact for more information:

  • Tel: (+84) 903-718-836
  • Email: info@hssc.vn

Contact Info

HSSC | HOSPITALITY SOLUTIONS SAIGON CORPORATION

Address: 173A Nguyen Van Troi, W.11, Phu Nhuan, HCMC, Vietnam

Hotline: (+84) 908 223 999 | Email: info@hssc.vn

Web-Portal: https://linktr.ee/hssc

Nhận ưu đãi

Gửi thông tin của bạn để đăng ký nhận ưu đãi, mã giảm giá, hoặc thông tin mới từ chúng tôi!