(+84) 903-718-836 info@hssc.vn
Ms. Phạm Ngọc Điền

Head of Serviced Apartment

dien.pham@hssc.vn
Profile

Bà đã có 5 năm kinh nghiệm triển khai kinh doanh căn hộ dịch vụ, khách sạn cho các dự án của: Vingroup, Oakwood, Sila Urban Living, Cityhouse

Bà đã có những nghiên cứu thị trường và tư vấn kinh doanh cho thuê căn hộ, căn hộ dịch vụ, căn hộ du lịch, khách sạn được đánh giá cao về mặt chuyên môn, nghiệp vụ.

Tại SAVIHOUSE, bà có 5 năm quản lý căn hộ dịch vụ: Hausneo, Sunshine Apartment.

Ngôn ngữ

- Tiếng Việt
- Tiếng Anh

Xin chào bạn

Chưa tới 30 giây điền thông tin để xem slides giới thiệu tổng quan về chúng tôi nhé!