(+84) 903-718-836 info@hssc.vn
Mrs. Trần Thị Hồng Ngọc

Phó Tổng Giám Đốc HSSC

ngoc.tran@hssc.vn
Profile

Bà có 15 năm quản lý ở vị trí giám đốc truyền thông các công ty, tập đoàn bất động sản: Phú Mỹ Hưng, Vingroup, Tập đoàn Phú Cường, SAVISTA.

Ngôn ngữ

- Tiếng Việt
- Tiếng Anh

Xin chào bạn

Chưa tới 30 giây điền thông tin để xem slides giới thiệu tổng quan về chúng tôi nhé!