(+84) 903-718-836 info@hssc.vn
Profile

Ông tốt nghiệp Đại học Fullerton bang California, chuyên ngành Tài Chính và Marketing, khoa Quản Trị Kinh Doanh tại Mỹ. Ông có kinh nghiệm về nghiên cứu thị trường và marketing trong các lĩnh vực từ quản lý chuỗi cung ứng và logistics, sức khoẻ và thể hình, cho đến du lịch và sự kiện.

Tại HSSC, ông hiện đang đảm nhiệm vai trò chính là làm cầu nối về Truyền Thông và Marketing giữa công ty, khách hàng, chủ đầu tư và các đơn vị đối tác, agency, vv..vv...

Ngôn ngữ

- Tiếng Việt
- Tiếng Anh

Xin chào bạn

Chưa tới 30 giây điền thông tin để xem slides giới thiệu tổng quan về chúng tôi nhé!