(+84) 903-718-836 info@hssc.vn

Đội ngũ

Mr. Lê Anh Đức

Tổng Giám Đốc HSSC
Chủ Tịch Hội Đồng Sáng Lập SAVISTA

duc.le@hssc.vn
Mrs. Trần Thị Hồng Ngọc

Phó Tổng Giám Đốc HSSC

ngoc.tran@hssc.vn
Mr. Huỳnh Thanh Tâm

Giám Đốc Nhân Sự
Phát Triển Kinh Doanh

tam.huynh@hssc.vn
Mr. Trần Thanh Quang

Giám Đốc Thiết Lập Dự Án
Tổng Quản Lý Khách Sạn

quang.tran@hssc.vn
Mrs. Nguyễn Minh Thu Ngân

Quản Lý Kinh Doanh

ngan.nguyen@hssc.vn
Mr. Đặng Thành Nghĩa

Giám Đốc Ẩm Thực

nghia.dang@hssc.vn
Mr. Phạm Quang Nam

MarCom & PR Leader

nam.pham@hssc.vn
Ms. Phạm Ngọc Điền

Head of Serviced Apartment

dien.pham@hssc.vn

Xin chào bạn

Chưa tới 30 giây điền thông tin để xem slides giới thiệu tổng quan về chúng tôi nhé!